Disclaimer

Wanneer u de website van wattedoenbij.nl bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid

De getoonde informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter aanvaardt wattedoenbij.nl in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. Tevens wordt er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. wattedoenbij.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer er schadelijke software op deze website voorkomt en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Inhoud

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. wattedoenbij.nl streeft ernaar correcte en actuele informatie aan te bieden. Echter kan zij niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Deze informatie is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener.

Verwijzingen van wattedoenbij.nl

wattedoenbij.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die gelinkt zijn met onze website, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.